Kdo jsme

Malá rodina, která pronajímá svou novostavbu. https://chatahrabenka.cz/

Rezervace

Při odeslání rezervace jsou Vaše údaje uchovávány od doby odeslání rezervace. To z důvodu kontaktování, možných skrytých škod, zapomenutých věcí apod. Také se tímto způsobem bráníme proti spamu.

Uchováváme Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení, IP adresu a délku pobytu.

Cookies

Při návštěvě našich stránek se zavazujete, že můžeme využít Vámi zvolené soubory cookies.

Vložený obsah z jiných stránek

Naše stránky mohou obsahovat fotky, videa apod. z různých stránek. Tento obsah se chová stejně jakoby návštěvník navštívil dané stránky.

Tyto stránky mohou sbírat Vaše data, používat soubory cookies, sledování ze třetí strany a sledovat Vaši interakci s tímto obsahem.

S kým sdílíme Vaše data

Zavazujeme se, že Vaše data nesdílíme s nikým kromě osob zainteresovaných v chodu ubytování a stránek. 

Jaká práva máte nad svými daty

Jakmile podáte žádost o rezervaci, či jiným způsobem s námi nasdílíte svá data, máte právo požádat i výpis těchto informací, popřípadě požádat o jejich kompletní vymazání. 

Toto se netýká údajů, které jsou nutné k administrativním, právním a bezpečnostním účelům.

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Kam posíláme Vaše data

Vaše údaje mohou být poslány k zabezpečení proti spamu.